Ajuntament de Vinaròs

Regidoria de Política Social

Per a qui és
Per a totes les persones en les diferents etapes de la vida i per a aquells col·lectius que requerisquen una especial protecció social.
Quan
Quan necessite informació sobre prestacions, atenció i acompanyament, en situacions de dependència, desprotecció o vulnerabilitat.
Com
Mitjançant un equip de professionals que presten una atenció a les persones, famílies o grups i promouen la participació social.
On
En els Centres de Serveis Socials, a través de la Unitat de Treball Social més pròxima al seu domicili o en serveis per a col·lectius específics.
Accessos ràpids
Serveis
Accessos ràpids
Cita prèvia
Serveis Socials
Cita telefònica

De dilluns a divendres
De 9 a 14h