Inici / Campanyes / COVID

COVID

Davant la situació d’alarma social declarada informem que  l’Ajuntament de Vinaròs té activats els següents serveis, dirigits als col·lectius més vulnerables:

 • Persones majors que viuen soles i persones en situació de vulnerabilitat sense xarxa social de suport.
 • Menors en situació de vulnerabilidad per tancament de menjadors escolars.
 • Persones o famílies en quarantena sanitària sense xarxa social de suport.
 • Persones amb elevat impacte emocional derivat de la situació de l’estat d’alerta.
 • Dones víctimes de violència de gènere.
 • Persones amb discapacitat o problemes de mobilitat; sense xarxa social i/o vehicle adaptat.

La sol·licitud es pot realitzar telemàticament, mitjançant aquesta  web o la Seu electrònica  de l’Ajuntament o a través dels Serveis Socials, al telèfon 964450075  de 9 a 14h  o per correu electrònic a serviciossociales@vinaros.es

Servei d’àmbit municipal (no vinculat al servei de la dependència) orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració.

En aquest moments d’urgència i especial necessitat, el servei es continuarà prestant

Es pot sol.licitar aquest servei:

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat, com a conseqüencia de la emergència provocada pel COVID-19 Es consideraran situacions d’emergència aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent.

Es pot sol.licitar aquest servei:

Servei d´àmbit municipa orientat a donar assistència a les persones que davant la emergència provocada pel COVID-19, presenten dificultats per garantir-se una alimentació diària suficient i equilibrada.L’objectiu és oferir a les persones i famílies que ho necessiten durant l’Estat d’Alarma una dieta saludable en el seu domicili i adaptada a les seues necessitats.

Es pot sol.licitar aquest servei:

Servei d’àmbit municipal orientat a donar assistència a les persones que davant la emergència provocada pel COVID-19, presenten impediments per desplaçar-se per l’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, donat que formen part del col·lectiu de risc i no gaudeixen de suport a la llar.

Amb aquest servei es pretén facilitar, mitjançant personal voluntari (en col·laboració amb Càritas i Creu Roja), els productes bàsics necessaris que el sol·licitant no pot aconseguir per ell mateix.

Aquest servei romandrà en funcionament mentre dure l’Estat d’Alarma i es prioritzarà l’atenció en funció del personal disponible i la problemàtica de la persona sol·licitant.

Es pot sol.licitar aquest servei:

Davant la emergència provocada pel COVID-19 s’ha creat el SAP-C, un Servei Telefònic d´ Atenció Psicològica en situacions d´ elevat impacte emocional

Aquest servei té l’objectiu d’evitar que les emocions negatives es convertixquen en un problema afegit i aconseguir que les persones visquen aquesta situació amb calma i bona actitud.

Es pot sol.licitar aquest servei:

Els estats de confinament domiciliari poden multiplicar els casos de violència de gènere i sexual. A continuació s’exposen els recursos i telèfons d’emergència gratuïts:

 • 016 Atenció telefònica 24h.
 • També pots demanar ajuda o rebre assessorament per correu electronico a través del 016-online@mscbs.es
 • ATENPRO: El servei continua en actiu. Atenció telefònica 964450075 de 9h a 14h
 • Centres Dona 24H. Atenció telefònica Jurídica, social i psicològica telèfon 900580888
 • Comissió per a la Investigació dels Maltractaments a Dones.Atenció de 9.00 a 17.00 de dilluns a divendres 900100009
 • Cercador de recursos per geolocalització: https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/
 • Persones amb discapacitat auditiva i/ o de la parla. Telèfon de text (DTS) a través del número 900 116 016:
 • Servei de videointerpretación SVIsual a través de la pàgina http://www.svisual.org
 • WhatsApp de apoyo emocional inmediato: 682916136 / 682508507
 • Telèfons per una situació d’emergència: 112 ( emergència) 091 (Policía Nacional) 062 (Guardia Civil)

* En cas que no sigui possible realitzar una crida, pots utilitzar l’APP ALERTCOPS, des de la qual s’enviarà un senyal d’alerta a la policia amb la teva localització.
Pots descarregar-la en: https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/

És un servei gratuït de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda que acreditin un grau de minusvalidesa igual o major del 33%.

La prestació del servei inclourà:

 • L’accés i retorn a centres sanitaris, de rehabilitació i/o preventius
 • Altres desplaçaments necessaris per a persones amb mobilitat reduïda dins de l’àmbit territorial del municipi, sent precisa l’autorització de la Regidoria si el desplaçament hagués de ser fora del terme

Es pot sol.licitar aquest servei:

Preguntes freqüents

SI  VIUS AMB L’AGRESSOR

Necessites ajuda perquè notes que la situació es complica per l’aïllament, fins i tot que s’incrementa la violència:

 • Crida al 016 o 900580888
 • Si no pots cridar, escriu un email: 016-online@mscbs.es.
 • Davant una situació d’emergència, has de trucar als telèfons gratuïts: 112 (emergències) 091 (Policia) i 062 (Guàrdia Civil). Guardals en el teu telèfon mòbil vinculant-los a una tecla de marcació automàtica.

Sents que estàs o esteu en perill?

 • Si tens possibilitat, abandona el domicili i demana ajuda per a posar-te en contacte amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Et poden sancionar si sals al carrer per una agressió en el context d’estat d’alarma?

En situacions de perill o emergència, sempre que l’eixida del domicili estiga justificada per a dirigir-se a qualsevol dels recursos policials, judicials o d’un altre tipus disponibles, no existirà sanció per eixir al carrer.

Si et veus en perill i no pots eixir

 • Cerca un lloc segur en el qual resguardar-te.
 • Si no pots demanar ajuda tu directament, demana-la a les persones que es puguen trobar en el teu entorn perquè contacten els o denuncient la situació.

Recorda que també pots activar el dispositiu ALERTCOPS.

SI NO VIUS AMB L’AGRESSOR

Si no vius amb l’agressor però et molesta, pressiona o amenaça per telèfon o altres mitjans:

El servei telefònic 016 posa a la teua disposició un servei d’assessorament jurídic especialitzat, de 8 a 22 hores, de dilluns a diumenge.

A més, podràs plantejar els teus dubtes a través del email 016-online@mscbs.es.

Tens una ordre de protecció i està havent-hi trencament?

Si el teu maltractador té una mesura de prohibició de comunicació i encara així et continua molestant, informa al teu advocat/da o agent policial que porta el seguiment del teu cas. No oblides que el trencament és un delicte i consegüentment pots denunciar-lo davant les autoritats policials i judicials.

Guarda en el teu dispositiu mòbil el registre de les seues trucades o missatges com a prova del trencament, ja que qualsevol contacte és un delicte per contravenir la prohibició de comunicació.

L’activitat tant dels cossos policials com judicials no està suspesa per a aquests casos de violència contra la dona.!!!

CUSTÒDIA EN EXCLUSIVA D’UN/A PROGENITOR/A

Si tinc la custòdia, puc demanar la suspensió cautelar de les visites amb motiu de l’estat d’alarma´?

Sí. L’Acord del Consell General del Poder Judicial de 13 de març de 2020 preveu la possibilitat que el jutjat de família competent acorde la suspensió cautelar de les visites durant el ´estat d’alarma´, valorant el risc de contagi derivat de la mobilitat del xiquet o xiqueta.

Es recomana:

 • Que el teu advocat/da remeta a la del progenitor no custodi una còpia de l’escrit presentat en el jutjat.
 • Que en aqueix escrit es demane expressament al jutjat que, a causa de l’estat d’alarma i el risc per a la salut, mentre no hi haja resposta judicial, se de per suspès el règim de visites fins que finalitze l’estat d’alarma.
 • Preveure la proposta de compensació dels dies de visites que no hagen sigut gaudits per l’altre progenitor.

Mentre no obtinga aqueixa resolució judicial quin és el domicili legal on ha d’estar l’o la menor durant l’estat d’alarma?

El domicili de els fills/es menors per regla general és del pare o mare que té la guarda i custòdia.

En estat d’alarma les persones menors d’edat han de tornar a la seua residència habitual?

Sí, si algú o alguna menor es troba fora del domicili del progenitor custodi, una de les excepcions de desplaçament justificades en el Decret d’estat d’alarma és el “retorn al lloc de residència habitual”.

Es considera com a tal una sola vegada, i amb la prevenció d’evitar viatges que no siguen imprescindibles.

I si no hi ha retorn al domicili habitual?

Si el o la menor es troba amb el pare o mare que no té la custòdia, s’aconsella que l’advocat/da del progenitor/a custodi/a se dirigisca a l’advocat/da del no custodi per a demanar el lliurament del menor en el lloc de “la seua residència habitual”, com disposa el Decret d’estat d’alarma, indicant que és en “interès del menor”.

Si encara així no es produeix el retorn, es podrà instar al jutjat competent que acorde la devolució del menor o la menor a la seua “residència habitual” per a complir l’ordre de restricció de llibertat de moviments. Es recomana informar el jutjat de la comunicació enviada i de la resposta donada per la persona que no té la custòdia.

CUSTÒDIA COMPARTIDA ENTRE TOTS DOS PROGENITORS

En aquests casos no hi ha un sol domicili habitual sinó dos.

Donada la situació de risc que suposa el trasllat de les filles o fills menors d’edat d’un domicili a un altre i les limitacions vigents a la llibertat de circulació, s’aconsella que en aquests casos romanguen en el domicili del progenitor en el qual es trobaren quan es va declarar l’estat d’alarma o, si hi ha hagut ja canvis, en l’últim domicili.

Deu per descomptat comunicar-se a l’altre progenitor i preveure la compensació de dies una vegada finalitzat l’estat d’alarma, bé de mutu acord o per resolució.

Estàs percebent la Renda Activa d’Inserció i tenies cita en el SEPE?

Si t’han citat en el SEPE, no et preocupes. Amb motiu de la crisi originada per COVID-19, han deixat sense efecte totes les citacions. Es posaran en contacte amb tu quan finalitze la situació extraordinària.

Havies sol·licitat cita amb el SEPE per a tramitar la RAI i no saps si segueix efectiu el tràmit?

S’ha suspès l’atenció presencial en les oficines per a contribuir a frenar l’expansió del COVID-19, així que no podran atendre’t de manera presencial. Si la cita era per a presentar la teua sol·licitud, pots fer-ho a través de la seua seu electrònica: https://sede.sepe.gob.es/

Se suspendrà la prestació econòmica que perceps com a víctima de violència de gènere?

NO, no se suspendrà, pots estar tranquil·la. Durant la situació excepcional, el pagament de la prestació únicament cessarà si es produeix l’esgotament del dret, per haver percebut tota la seua duració.

SERVEI ATENPRO

Tens el servei d’ATENPRO i et preocupa si el servei es prestarà amb normalitat?

Si eres usuària del servei ATENPRO, estigues tranquil·la, el servei continua operant amb normalitat durant tot aquest període, i et pot ajudar en qualsevol moment del dia.

Vols accedir al servei ATENPRO i tens dubtes que pugues sol·licitar-lo durant el ´estat d’alarma´?

Les altes per al servei ATENPRO es continuen tramitant presencialment en Equip Base de Serveis Socials de Vinaròs, Plaza Sant Antonio, 19.