Inici / Serveis / Atenció primària específica / Servei violència de gènere i masclista

Servei violència de gènere i masclista

Què és?

SERVEI TELEFÒNIC D’ATENCIÓ I PROTECCIÓ PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

És una modalitat de servei que, amb una tecnologia específica de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització, ofereix a les víctimes de la violència de gènere, una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguen sobrevenir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i siga com siga el lloc en què es troben.
Permet que puguen entrar en contacte amb un Centre atés per personal específicament preparat per a donar una resposta adequada a cada situació, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans com la Guàrdia Civil o la policia Local.
El contacte amb aquest centre d’atenció ha de poder establir-se en tot moment i des de qualsevol lloc, tan sols pitjant un botó i en la modalitat de” mans lliures”.

Serveis prestats

  • Proporciona seguretat i tranquil·litat a les usuàries del servei oferint-los suport, informació i assessorament, garantint la comunicació interpersonal, les 24 hores del dia, contribuint així a la seua recuperació.
  • Potència l’autoestima i la qualitat de vida de les dones, contribuint a crear una xarxa social de suport.
  • Garanteix una atenció immediata i adequada davant situacions d’emergència.
  • Realitza un seguiment actiu de la situació en la qual es troben, a través del contacte periòdic amb el centre d’atenció.

Tot això com a part d’un procés de recuperació integral.

Qui pot accedir?

Dones víctimes de violència de gènere que complisquen els següents requisits:

  • No conviure amb la persona o persones que els han sotmés a maltractament.
  • Participar en els programes d’atenció específica per a víctimes de la violència de gènere.
  • Acceptar les normes del funcionament del servei.

Els professionals del centre de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vinaròs duen a terme un seguiment periòdic en el qual es valora que les circumstàncies per les quals es va accedir es continuen mantenint. Aquest servei gestiona les sol·licituds, altes, baixes i incidències.

Com sol·licitar-ho?

Per a sol·licitar el servei es pot realitzar en l’adreça i telèfon indicats a continuació, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Regidoria de Política Social
Plaça Sant Antoni, 19
12500 Vinaròs
Tel: 964450075
Correu electrònic: serviciossociales@vinaros.es

Documentació

SOL·LICITUDS ORDINÀRIES:

  • DNI/NIE.
  • Mesura cautelar d’allunyament/Ordre de Protecció, indicada en un Acte o Sentència.

ALTES EXCEPCIONALS EN EL SERVEI:

Amb caràcter excepcional i temporal es podran tramitar sol·licituds en les quals encara no s’haja interposat denúncia, sempre que es reunisquen els requisits que consten en l’apartat corresponent.