Inici / Serveis / Atenció primària específica / Servei de diversitat funcional mental i crònica

Servei de diversitat funcional mental i crònica

Què és?

El programa “Suport i integració social” (PSIS) s’enquadra dins de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. És un programa d’atenció primària de caràcter específic dins del Servei d’atenció a les persones amb diversitat funcional o discapacitat i específic de persones amb problemes crònics de salut mental.

Serveis prestats

Desenvolupament de programes i actuacions pròpies de la intervenció social, en coordinació amb el sistema sanitari així com altres recursos municipals mitjançant programes de prevenció, promoció de l’autonomia, rehabilitació i inclusió social.

Qui pot accedir?

  • Persones que estiguen en llista d’espera del Centre Rehabilitació i integració social (CRIS).
  • Renúncia o baixa del CRIS.

Com sol·licitar-ho?

És necessari ser derivat pel psiquiatra al CRIS i la sol·licitud es realitza en els Serveis Socials.

Documentació

  • Sol·licitud inicial del reconeixement de la situació de Dependència i del dret a les prestacions del sistema.
  • Informe proposta del psiquiatra.
  • Model de domiciliació bancària.
  • Certificat històric de Residència.
  • DNI / NIE.
  • SIP.