Inici / Prestacions i tràmits

Prestacions i tràmits

Actualment les prestacions que es poden tramitar són les següents:

Actualment les prestacions que es poden tramitar són les següents:

Dependència i Tercera edat
Sol·licitud de servei d’ajuda domiciliària de l’Ajuntament (SAD)

Servei d’àmbit municipal (no vinculat al servei de la dependència) orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració.

Reconeixement de la situació de dependència

La Llei de dependència s’aplica a aquelles persones que per raons d’edat, malaltia o discapacitat són dependents de forma permanent; la persona en qüestió no disposa d’autonomia física, mental o sensorial; de manera que necessita una o més persones per a realitzar les activitats de la vida diària.

Les prestacions van destinades a la promoció de l’autonomia personal, així com a la protecció i atenció a les persones, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats (Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència). Més informació en http://www.inclusio.gva.es/va/web/dependencia

L’accés a les prestacions i serveis del sistema s’inicia amb la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència i del dret a les mateixes.

Targeta Daurada

Document que dona dret a la utilització gratuïta del transport públic municipal a les persones empadronades en el municipi amb 65 anys o més d’edat.

Persones migrants
Informe d’habitatge

Informe sobre les adequades condicions de l’habitatge, preceptiu per alguns tràmits d’estrangeria, com ara reagrupació familiar, permís de residència per a menors no nascuts a Espanya o renovacions de permisos de residència temporals.

Informe d’arrelament social

Informe sobre l’arrelament social d’una persona migrada, preceptiu per tramitar la regularització dels estrangers que estan vivint en situació irregular a Espanya almenys durant 3 anys i disposen d’un contracte de treball i/o tinguen familiars de primer grau (cònjuge, pares i/o fills) que hi disposen.

Discapacitats
Targeta d’estacionament

Document que dona dret a estacionar en la via pública en les zones reservades per a persones amb diversitat funcional que compleixen uns determinats requisits (grau de discapacitat d’un 33% o superior, que presenten mobilitat reduïda de 7 punts o més, o que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0’1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.)

Emergència social i Inclusió
Prestació econòmica destinada a cobrir les necessitats bàsiques

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència. Es consideraran situacions d’emergència aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent.

Renda Valenciana d’Inclusió

Es tracta d’una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació o risc d’exclusió social. Més informació: