Inici / Serveis / Atenció primària bàsica / Unitat d’igualtat

Unitat d’igualtat

Què és?

Unitat d’igualtat. Servei que promou la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent la participació, impulsant plans d’igualtat i duent a terme actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, entre altres, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes de manera transversal en el conjunt de polítiques públiques d’àmbit local. Forma part del servei d’atenció primària de caràcter bàsic.

Article 18.1 g) Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

Serveis prestats

  • Informació i assessorament personalitzat a dones.
  • Disseny i planificació en matèria d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament.
  • Informació sobre la posada en marxa de plans d’igualtat d’oportunitats i el seu procediment per a l’obtenció de visats.
  • Prevenció, detecció i derivació de víctimes de violència de gènere.
  • Coordinació i impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere.
  • Disseny d’accions i foment de l’associacionisme.

Article 35. Unitats d’igualtat. DECRET 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials.

Qui pot accedir?

Dones de qualsevol edat.
Entitats que vulguen posar en marxa plans d’igualtat o incorporar la perspectiva de gènere en les seues organitzacions.

Com sol·licitar-ho?

Servei de caràcter gratuït.
Per a sol·licitar el servei es pot realitzar en l’adreça i telèfon indicats a continuació, en Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Regidoria de Política Social
Plaça Sant Antoni, 19
12500 Vinaròs
Tel: 964450075
Correu electrònic: igualtat@vinaros.es

Documentació

Telèfons d’atenció víctimes de violència de gènere:

  • Atenció telefònica: 016
  • Atenció en línia: 016-online@igualdad.gob.es
  • Atenció per WhatsApp: 600 000 016
  • Telèfon centre Dona 24 h: 900580888
Contingut a Unitat d’igualtat