Pàgina web en construcció

Centre CRIS

Què és?

El CRIS és un servei social d’atenció primària de caràcter específic, de titularitat municipal.
És un centre d’atenció psicosocial especialitzat, en règim ambulatori i flexible, destinat a les persones amb problemes de salut mental per a ajudar-los a recuperar el màxim grau d’autonomia.

Serveis

 • Informació, orientació i assessorament a les famílies o persones reunides.
 • Anàlisi, valoració i seguiment de casos.
 • Atenció psicoterapèutica interdisciplinària que es concretarà en les següents àrees a través d’un Pla d’Atenció Individualitzada: autocura i foment de l’exercici físic, atenció psicològica, estimulació cognitiva i psicoeducación, foment de l’autonomia personal i social i la vida independent, relacions grupals i inclusió social i familiar, orientació formació i inserció laboral, prevenció i detecció precoç de símptomes que antecedeixen a una crisi.
 • Mediació social i, en el seu cas, en l’àmbit judicial i/o policial.
 • Inclusió comunitària, que comprèn els suports i l’assessorament necessari a la resta de dispositius sociosanitaris i recursos comunitaris implicats en el procés de rehabilitació i inserció sociolaboral de les persones usuàries.

Qui pot accedir?

 • Persones de 18 a 65 anys amb trastorn mental greu: trastorns psicòtics, de l’estat d’ànim greus (trastorns bipolars i depressió major) i trastorns greus de personalitat.
 • Residents a la Comunitat Valenciana.
 • Pertànyer a l’àmbit de cobertura del centre.
 • No presentar conductes de consum actiu.
 • No presentar conductes excessivament disruptives.

Com sol·licitar-ho?

En Serveis Socials de referència d’atenció primària bàsica, derivat per la Unitat de Salut Mental.

Documentació

 • Informe de derivació al CRIS per la Unitat de Salut Mental.
 • Sol·licitud de dependència.

Dades de contacte

Avinguda de Gil d’Atrosillo, s/n
12500 Vinaròs
964 40 05 87 
cris@vinaros.es
cris.vinaros.es/ca