Inici / Serveis socials / Estudi de Pressupostos 2022. El pressupost de les CCAA és cada vegada menys Social.

Estudi de Pressupostos 2022. El pressupost de les CCAA és cada vegada menys Social.

El percentatge que destinen a polítiques socials (Sanitat, Educació i Serveis Socials) ha passat del 67,4% en 2010 al 58,8% en 2022 Madrid és la Comunitat amb menor despesa en el conjunt de les polítiques socials. Cada habitant d’aquesta Comunitat rep 540 € menys en polítiques socials que la mitjana nacional.

Catalunya és l’única Comunitat que no ha recuperat el pressupost per a polítiques socials previ a les retallades de 2010, mentre que València és la que més augmenta la despesa per habitant en polítiques socials des d’aquest any (+855 €/hab.).

Les retallades en polítiques socials a partir de l’any 2010, que van ser especialment dràstics en 2013 i 2014, van produir que en aqueix any es registrés el nivell més baix en despesa autonòmica en serveis essencials (sanitat, educació i serveis socials), amb menys de 100.000 milions d’euros. Des de 2014 fins a 2020 s’han registrat augments en els pressupostos del conjunt de les comunitats autònomes. En 2020 i 2021, a conseqüència de la gestió de la pandèmia, especialment en matèria de Sanitat, augmenta en gran manera la despesa social fins als 141.432 milions d’euros del pressupost liquidat en 2021.
Haver comptat amb Pressupostos Generals de l’Estat ha propiciat també l’augment en polítiques socials, encara que no ha sigut igual en totes les Comunitats. No obstant això, el percentatge del pressupost que es dedica a polítiques socials manté una tendència a la baixa des de l’any 2010, perdent 8,6 punts percentuals, des del 67,39% fins als 58,78% actuals. Si s’haguera destinat el mateix percentatge que en 2010, s’hagueren invertit quasi 20.100 milions d’euros més en 2021.

Encara que la crisi sanitària i social provocada pel covid19 va demostrar la importància de la despesa en serveis públics essencials de sanitat, educació i serveis socials, l’increment de la despesa en aquestes polítiques gestionades per les CC.AA. només ha sigut el 13,5% entre 2019 i 2022 (7,9% en sanitat, 17,7% en educació i 28,8% en serveis socials), mentre que l’increment de la despesa en la resta de polítiques va ser el 41% en aqueix mateix període (3 vegades més). Això evidencia la pèrdua de pes específic de la despesa social en les comunitats autònomes.

Han hagut de passar 10 anys i una pandèmia per a recuperar la despesa social. Però el seu pes en els pressupostos autonòmics és cada vegada menor.

Més informació: Directores Sociales