Inici / Serveis socials / Jornades “La quarta pota”

Jornades “La quarta pota”

Vinaròs mostra a la ciutadania com són els Serveis Socials amb una jornada informativa

La campanya, impulsada per la Conselleria de Polítiques Socials i Inclusives, s’ha fet a nivell de tota la Comunitat per donar una major visibilitat a la feina que es desenvolupa des de Servies Socials.

Benvolguda veïna; Benvolgut veí.

La Llei de la Generalitat Valenciana que regula el Sistema de Serveis Socials en la Comunitat Valenciana destaca els serveis d’atenció primària com a porta d’entrada a tot el sistema d’atenció social.

Un dels objectius del nou model social valencià és apropar el sistema a les persones, consolidar-lo i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a l’atenció i prevenció de les seues necessitats, fomentar la promoció de l’autonomia personal i familiar, i treballar per la inclusió i la dinamització comunitària i social.

Tenim un sistema d’atenció social poc conegut per bona part de la ciutadania, i de vegades, també per associacions i organitzacions del sector. Per això, aquesta jornada té com a objectiu difondre i visibilitzar els serveis d’atenció primària, les funcions de l’equip d’atenció social bàsica, la forma d’accedir-hi… és a dir, difondre la feina que es fa i mostrar alguns dels programes més innovadors que oferim al nostre municipi. Voldríem transmetre la idea que, entre totes i tots, estem consolidant un nou model de serveis socials i transformant el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Els serveis socials tenen com a repte avançar cap a un model que done resposta al ventall més gran possible de necessitats i forme part del model de serveis essencials per a la comunitat. Uns serveis socials que tinguen un caràcter preventiu i es desenvolupen des de la proximitat, abandonant el seu caràcter residual i convertint-los en universals.

És per això que ens agradaria molt que ens acompanyara en aquesta jornada (adjuntem programa) en què compartirem les millores realitzades, la incorporació de nous professionals, una mostra dels nous programes i parlarem dels projectes en marxa.

Esperem comptar amb la seua presència, i aprofitem per a enviar-li la nostra salutació més cordial.

Enric Pla Vall 

Alcalde de Vinaròs