Inici / Serveis socials / L’Ajuntament de Vinaròs col·labora amb la Generailtat i la Universitat en el desenvolupament d’un instrument d’avaluació en situacions de risc de menors

L’Ajuntament de Vinaròs col·labora amb la Generailtat i la Universitat en el desenvolupament d’un instrument d’avaluació en situacions de risc de menors

La Generalitat Valenciana ha convingut amb la Universitat de València el desenvolupament d’un instrument d’avaluació de situacions de risc per a la protecció de la infància i l’adolescència al territori de la Comunitat Valenciana (Projecte DAP 360°. Determinants d’Atenció Primera 360°). A aquest efecte, es planteja elaborar un instrument de suport per a professionals dels serveis de protecció social i jurídica de la infància i l’adolescència, que integre factors de risc amb altres elements de protecció, avaluar els que influeixen en una resolució administrativa de tutela o guarda, o que justifiquen una assistència des del sistema públic valencià de serveis socials, a través de l’anàlisi científica de les variables determinants en aquest dictamen i reflectides en un protocol d’intervenció de triatge digital. Alhora que pretén transferir coneixement científic i establir dinàmiques professionals, mitjançant criteris registrables i objectivables per a dictar resolucions administratives.

En aquests moments i fins al mes de març de 2020, ens trobem en la Fase 1 de l’estudi que té per objecte una investigació prediagnòstica per aprofundir en la investigació de documents rigorosos i científics i instruments d’avaluació del risc, sota l’enfocament de l’escola canadenca, i l’anàlisi de criteris d’inclusió/exclusió, introducció de variables, anàlisi interna d’aquestes i en agrupació.

Per tot això, és imprescindible la col·laboració de les persones professionals dels diferents equips de Serveis Socials d’atenció primària (servei de prevenció i intervenció amb les famílies) així com la de les persones professionals dels diferents serveis i institucions de la Generalitat Valenciana, a l’efecte de recollir les seues inquietuds i el debat entorn dels factors de risc que incideixen en el diagnòstic de situacions de risc/desemparament en la infància i l’adolescència; factors personals, familiars, socioambientals, etc.

L’Ajuntament de Vinaròs, juntament amb el de Vila-real, ha sigut seleccionat en la província de Castelló per al bon desenvolupament de la proposta descrita a fi de poder abordar i portar a bon terme l’objectiu que perseguim i ja ha tingut una primera sessió del treball el passat divendres 14 de febrer en les dependències de Serveis Socials. El treball de l’equip designat, es va dividir en dos parts, una primera part del treball es va desenvolupar de manera individual, on cadascú disposava de l’instrument a valorar, per després fer-ho grupalment fins arribar al consens, enregistrant en format audio, el debat i l’acord resultant. La intervenció de l’equip, en aquesta fase de l’experiment, consistia en valorar un total de 242 indicadors de risc, extrets pels investigadors, i fruit del treball de diferents grups que desenvolupen les seues actuacions i estudis amb menors en risc, entre ells el de la Universitat de Chicago. Aquesta comesa, es va plantejar controvertida, donat que els ítems proposats, eren considerats els més importants o cabdals, d’entre aquests, i depenent de l’àrea, s’havia d’escollir un número predeterminat pels investigadors, per a que figuressen en l’instrument final, unificant criteris i fent-lo operatiu. En el treball grupal, van sorgir nombroses propostes per destriar i afegir ítems, així com, per redefinir-los, atenent a l’experiència d’aquest equip.”

En la foto, membres de l’equip de família, infància i adolescència ajuntament de Vinaròs en la sessió treball.