Inici / Serveis socials / Participació del CRIS a la XXIX Reunió de la Societat de Psiquiatria de la Comunitat Valenciana

Participació del CRIS a la XXIX Reunió de la Societat de Psiquiatria de la Comunitat Valenciana

El CRIS de Vinaròs participa en la XXIX reunió de la Societat de Psiquiatria de la Comunitat Valenciana

Es presenten els bons resultats del programa pilot per a afavorir l’accés a l’ocupació de les persones en problemes de salud mental greus coordinat per la terapeuta ocupacional del CRIS.

La reunió es va celebrar el 30 de setembre i 01 d’octubre a Gandia baix el títol «La integració Social del Malalt Mental», on es van reunir els professionals més importants de les diferents disciplines que atenen a la persona en malaltia mental, tant des d’una perspectiva sanitària com social i legislativa.

En representació del CRIS de Vinaròs, la terapeuta ocupacional, Elena Foix, va participar com a ponent amb la presentació del programa pilot de coordinació USM-CRIS-LABORA, el qual naix a proposta de la Xarxa de Salut Mental de Castelló per a valorar si el treball en xarxa millora la integració laboral de les persones en problemes de salut mental greus.

En la ponència, la terapeuta ocupacional del CRIS va presentar els resultats positius del programa pilot, amb una inserció laboral de quasi el 30% de la població atesa. A més a més, es constaten millores significatives en aquestes persones tals com la major implicació en el procés de recuperació, l’augment de la motivació i la millor autopercepció de les pròpies capacitats.

Per tant, es demostra que el treball en xarxa afavoreix l’accés a l’ocupació i que promou l’empoderament, l’autonomia i la integració en la comunitat, repercutint en una millora de la qualitat de vida i en conseqüència, es planteja ampliar el programa a altres àrees geogràfiques.