Inici / Serveis / Atenció primària bàsica / Promoció de l’autonomia / Transport adaptat municipal per a persones amb mobilitat reduïda

Transport adaptat municipal per a persones amb mobilitat reduïda

Què és?

El Servei de transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda té la finalitat de fomentar l’autonomia personal i facilitar la inserció educativa, laboral i social.

Serveis prestats

La prestació del servei inclourà, sempre que no es puguen cobrir per altres sistemes (sanitari, educatiu…):

  • L’accés i retorn a diferents centres educatius i laborals.
  • L’accés i retorn a centres sanitaris, de rehabilitació i/o preventius.
  • L’accés i retorn a recursos socials per al desenvolupament d’activitats de caràcter associatiu o social.
  • L’accés i retorn a recursos d’oci i temps lliure.
  • Altres desplaçaments necessaris per a persones amb mobilitat reduïda dins de l’àmbit territorial del municipi. Si el desplaçament hagués de ser fora del terme serà necessària l’autorització de la Regidoria.

Qui hi pot accedir?

Podran ser usuaris del servei les persones que acrediten un grau de minusvalidesa igual o major del 33%.

Com sol·licitar-lo?

A través dels serveis d’Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials Municipals i/o de l’empresa adjudicatària del servei prèvia sol·licitud i baremació.

Regidoria de Política Social
Plaça de Sant Antoni, 19
12500 Vinaròs
Tel: 964450075
Correu electrònic: serviciossociales@vinaros.es