Inici / Serveis / Atenció primària bàsica / Servei d’assesoria tècnica específica

Servei d’assesoria tècnica específica

El Servei d’assessoria tècnica específica desenvolupa prestacions d’assistència tècnica, jurídica i social, entre altres, per a l’adequada protecció i exercici de drets socials. Les prestacions desenvolupades en aquest servei es corresponen amb la protecció jurídica i social i la mediació judicial.