Mesures judicials

Què és?

Les mesures judicials s’enquadren dins de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. És un servei d’atenció primària de caràcter específic dins del Servei d’infància i adolescència.
La mesures judicials de mig obert competeixen a l’entitat local i estan regulades per la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Serveis prestats

Execució de les següents mesures judicials:

  • Tractament ambulatori
  • Assistència a un servei d’atenció diürna
  • Llibertat Vigilada
  • Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu
  • Prestacions en benefici de la comunitat
  • Realització de tasques socioeducatives.

Qui pot accedir?

Executen mesures judicials de mig obert aquelles persones en conflictes amb la llei que té edat penal (majors de 14 anys i menors de 18 anys).
Entenem per persones menors d’edat en conflicte amb la Llei, aquells que han comés un fet constitutiu d’infracció penal i han estat jutjats i condemnats per sentència.

Com sol·licitar-ho?

No hi ha sol·licitud. La mesura judicial és derivada per l’Entitat Pública una vegada hi ha hagut un judici i una sentència ferma.