Servei EEIIA

Què és?

Es tracta d’un equip específic d’intervenció en infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció.

Serveis prestats

Les actuacions dins de la intervenció poden ser individuals, familiars o grupals i es realitzen a través de l’orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat és la consecució dels objectius plantejats després de la valoració i el diagnòstic de la situació.

Qui pot accedir?

Aquest servei atén nens, nenes i adolescents remesos des dels serveis socials municipals d’atenció primària bàsica, sent aquests els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents.

Com sol·licitar-ho?

Seran els serveis socials d’atenció primària bàsica els qui deriven a l’EEIIA.

Llistat EEIIAs de la Comunitat Valenciana amb pàgina web
Format: PDF
/
Tamany: 105 KiB
Protocolo de actuación del EEIIA
Format: PDF
/
Tamany: 2 MB