Inici / Dependència i Tercera edat / Reconeixement de la situació de dependència

Reconeixement de la situació de dependència

La Llei de dependència s’aplica a aquelles persones que per raons d’edat, malaltia o discapacitat són dependents de forma permanent; la persona en qüestió no disposa d’autonomia física, mental o sensorial; de manera que necessita una o més persones per a realitzar les activitats de la vida diària.

Les prestacions van destinades a la promoció de l’autonomia personal, així com a la protecció i atenció a les persones, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats (Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència). Més informació en http://www.inclusio.gva.es/va/web/dependencia

L’accés a les prestacions i serveis del sistema s’inicia amb la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència i del dret a les mateixes.