Inici / Serveis socials / Taller de reflexió sobre el Pla d’Inclusió 2020 2023

Taller de reflexió sobre el Pla d’Inclusió 2020 2023

L’Ajuntament de Vinaròs, desde la regidoria de Politica Social i Joventut, està últimant el “Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social 2020-2023”, en el qual van participar, durant la primera fase de recollida de propostes en novembre del 2018, moltes organitzacions no gubernamentals i associacions de la nostra ciutat; les quals van ser convidades a un altre taller de treball i reflexió sobre aquest mateix Pla.

En aquesta última sessió, impartida l’1 d’Octubre, per l’empresa Creas I+D junt amb el coordinador tècnic i, assistida per la mediadora intercultural i l’agent d’igualtat, fou preparada per conèixer i profunditzar en una manera de treballar coordinada i planificada, on preval l’unió de sinergies per un bé comú: que tots els agents socials treballen junts per un Vinaròs més inclusiu i més huma.

L’objectiu específic d’aquesta sessió fou concretar les mesures contemplades en el Pla, així com la creació del Consell Loca d’Inclusió i Cohesió Social, el qual serà l’òrgan encarregat del seguiment i evaluació del Pla durant els anys que estigui en vigor. Dit consell el formaràn agents del tercer secotr, sindicats i professionals, entre altres.

La dinàmica que es va seguir una presentació y exposició del DAFO obtingut de les dades oficials i de la informació facilitada per exprets i equip tècnic, per poder després fer uns grups de treball que tenien la finalitat de debatre sobre allò exposat i proposar prioritats i/o noves aportacions.

El Pla Local d’Inclusió Social i Cohesió Social té previst la seua aprobació abans de finalitzar el 2019, el qual estarà financiat per la Generalitat, el Fondo Social Europeu i el propi Ajuntament de Vinaròs; tot això, amb la finalitat de potenciar un Vinaròs preocupat per les persones amb vulnerabilitat social i donar pas a un sistema de dret subjectius, on cada persona importa.